Jarosław Jenczmionka: Długoterminowe partnerstwo z Dom100.eu pozwala nam na strategiczne planowanie i stabilny rozwój

Dom100.eu nadal Sponsorem Piasta Gliwice Futsal! Nasz Klub podpisał dwuletnią umowę z liderem w inwestycjach budowlanych, których efekty można obejrzeć przede wszystkim w Gliwicach, Zabrzu oraz Pyskowicach. O kilka słów po podpisaniu umowy poprosiliśmy Prezesa naszego Klubu, Jarosława Jenczmionkę.

Co dla Klubu oznacza podpisanie nowej umowy z Dom100.eu?

Nowa umowa sponsorska z firmą Dom100.eu przyniesie nam dodatkowe środki finansowe, które klub może przeznaczyć na różne cele, takie jak wzmocnienie składu, czy rozwój akademii. Partnerstwo z renomowaną firmą, taką jak Dom100.eu, zwiększa prestiż klubu, co może przyciągnąć nowych kibiców oraz sponsorów. Liczymy także na to, że partnerstwo może prowadzić do wspólnych inicjatyw społecznych, co może poprawić wizerunek klubu i zwiększyć jego zaangażowanie w lokalną społeczność.

Jak Pan ocenia dotychczasową współpracę z Dom100.eu?

Dotychczasowa współpraca z Dom100.eu była bardzo owocna. Ich wsparcie finansowe i zaangażowanie w nasze projekty przyczyniły się do znacznego rozwoju naszego klubu. Dom100.eu stało się integralną częścią naszego klubu. Ich zaangażowanie przekłada się na naszą codzienną działalność i długoterminowe plany rozwoju. Jesteśmy przekonani, że nasze partnerstwo z Dom100.eu ma ogromny potencjał i cieszymy się na dalszą współpracę, która przyniesie korzyści obu stronom. Dziękujemy Dom100.eu za ich nieustanne wsparcie i wiarę w nasz klub. Wspólnie osiągnęliśmy wiele, a przed nami jeszcze wiele wyzwań i sukcesów

Czy kolejna podpisana umowa oznacza, że Piast i Dom100.eu to projekt długofalowy?

Tak, kolejna podpisana umowa z Dom100.eu zdecydowanie wskazuje na długofalowy charakter naszej współpracy. Obydwie strony są zaangażowane w budowanie trwałego partnerstwa, które przyniesie korzyści zarówno klubowi, jak i naszemu sponsorowi. Długoterminowe partnerstwo z Dom100.eu pozwala nam na strategiczne planowanie i stabilny rozwój. Jest to kluczowe dla osiągnięcia naszych ambitnych celów sportowych i organizacyjnych.

Skip to content